logotype
Snart i ett parlament nära dig - ny_allians
xx

Välkommen till hemsidan för ny_allians

Sveriges liberaler i samverkan för gemensamma mål:
o omfattande miljösatsningar inför hotande klimatförändringar
o en robust energiförsörjning baserad på kärnkraft
o EU-samordnad flyktingpolitik
o fösvars- och säkerhetspolitik utgående från hot- och riskanalyser
o skola, vård och omsorg i internationell topklass
o mentorskap för att underlätta introduktionen på arbetsmarknaden
o sex timmars arbetsdag i 2-skift för ökad produktion och minskade bilköer till och från arbetet
o krafttag mot den organiserade brottsligheten
o ökat stöd till forskning och småföretagande

Läs vidare om ny_allians genom länkarna "Syfte", "Senaste nytt" och "Programförklaring" på menyraden ovan

Antal besök på
denna hemsida:

gästbok och besöksräknare

Bakgrundsbild från:
www.backgroundcity.com